Návody a rady

1. Lepení tapet - rozdíly v lepení papírových, vinylových a vliesových tapet

Příprava podkladu

Podklad pro tapetování musí být čistý, suchý, pevný, nosný a lehce savý.
Staré tapety a nedržící nátěry je třeba odstranit a nerovnosti vyrovnat. Staré tapety lze odstranit pomocí vody nebo odstraňovače tapet a špachtle nebo škrabky na tapety. Moderní vliesové tapety se dají za sucha stáhnout. Staré nenosné nátěry musí být před tapetováním odstraněny.
Nerovnosti stěn vyrovnáme a vyhladíme stěrkami a tmely. Jen objemné strukturální nebo textilní tapety mohou schovat malé nerovnosti. Čím je stěna hladší, tím lepší bude výsledek. 
Především nové stěny doporučujeme zpenetrovat. Penetrace zpevní podklad a sjednotí jeho nasákavost.

Zjišťování spotřeby

Při výpočtu spotřeby nestačí jen spočítat velikost tapetované plochy.
Při standardním rozměru role 10,05m x 0,53m a běžné výšce místnosti vycházejí tři pruhy z jedné role. K hrubému odhadu počtu rolí je možné použít tento jednoduchý vzorec: počet rolí = výška x obvod místnosti : 5
Tapeta bez sesazování vzoru se lepí jednoduše bez ohledu na vzor, nevzniká prostřih. Vzorované tapety mají často raport=opakování vzoru, který představuje prostřih navíc.
Při přímém sesazování se vzory na všech pruzích pokládají ve stejné výšce. Pruhy se při stříhání udržují tak, aby motivy ležely na sobě. U malého raportu je prostřih relativně malý.
Pokud se má lepit s přesazením, vzniká mezi pruhy posun vzoru. Toto posunutí se udává společně s raportem na etiketě každé role. Je-li na etiketě např. údaj 64/32, znamená to opakování vzoru po 64 cm a posunutí motivu v sousedním pruhu tapety o 32 cm.

Níže uvádíme příklady výpočtů potřebných rolí tapet a ilustrativní nákresy.

Jestliže má místnost výklenky, šikmé stěny, arkýře, musí se do výpočtu dodatečně zahrnout.

Kontrola tapet před lepením

Aby se zabránilo barevným rozdílům mezi jednotlivými pruhy tapet, měla by se před zpracováním zkontrolovat výrobní čísla - šarže všech rolí. Šarže je číslo uvedené na etiketě za kódem tapety - např. 12A. V jedné místnosti se tapetují jen tapety se stejným výrobním číslem. Tapetu před lepením rozložte a zkontrolujte. Pokud by existoval důvod k reklamaci, prosíme vznést ji před lepením, protože nemůžeme ručit za náklady na lepení.
Papírovou etiketu tapety si uschovejte, je na ní uveden výrobce, druh, materiál a číslo tapety, číslo šarže a opakování vzoru.

Nářadí pro tapetování

- přítlačný tapetovací váleček - nejpoužívanější nástroj k přitlačování pruhů tapet
- úzký přítlačný váleček na spoje
- přítlačná tapetovací špachtle - k přitlačování pruhů tapet a samolepicích fólií
- tapetovací kartáč - k přitlačování ražených papírových tapet
- nůžky - ke stříhání tapet
- ulamovací nůž - k řezání tapet, k odříznutí přebytečné části tapety u podlahy
- škrabka na tapety - k odstraňování starých tapet
- malířská špachtle - k vystěrkování podkladu, odstranění zbytků starých tapet
- malířský váleček, malířská štětka - k nanášení penetrace a lepidla na stěnu

Lepidla

Volba vhodného lepidla je pro kvalitu práce s tapetami rozhodující.
Pro papírové tapety je vhodné práškové lepidlo Metylan Normal.
Vinylové tapety se lepí lepidlem Metylan Special, nebo Instant.
Na vliesové tapety doporučujeme lepidlo Metylan Direct nebo Metylan Liquid, které jsou reverzibilní (tapety lze později za sucha stáhnout).
Na opravy a exponovaná místa doporučujeme Lepidlo na opravy.

Nanášení lepidla

Papírové tapety se nemohou lepit ihned po natření. Lepidlem natřený pruh se složí a nechá určenou dobu provlhnout. Při vlhnutí nabobtná podíl vláken v papíru a tapeta se natáhne. Doba provlhnutí musí být u všech pruhů stejná, vrstva lepidla rovnoměrná a dostatečně silná. Lepidlo se natírá také na zeď.
Vinylové tapety je třeba před aplikací na zeď natřít lepidlem a nechat chvíli provlhnout. Lepidlo se natírá také na zeď. Tapety jsou pevné a vysoce omyvatelné. Při odstraňování se vinylová tapeta štěpí: horní část lze za sucha stáhnout ze zdi, spodní zůstává na zdi jako podklad pro další tapetování.
Vliesové tapety se zpracovávají nejjednodušeji. Jsou tvarově stabilní – neexistuje dodatečné smršťování pnutím při schnutí, pruh se nenatahuje, nepromáčí a při lepení se netrhá. Lepidlo se nanáší pouze na stěnu a vliesová tapeta se přikládá suchá. Tapeta je dostatečně pevná, takže pokud se Vám nepodaří umístit tapetu hned na poprvé, můžete ji ještě o pár milimetrů poposunout nebo ji odlepit a přiložit znovu. Při odstraňování lze tapetu beze zbytku ze stěny stáhnout.  Doporučujeme natírat na stěnu lepidlo postupně, pouze na jeden pruh, aby Vám lepidlo na stěně nenaschlo.

Tapetování

Aby i u křivých stěn byly pruhy tapet rovné, první pruh na stěně se nanáší 51 cm od rohu. Začíná se od světla - od okna. U velkých motivů a obrazových tapet je lepší začínat ve středu opticky nejdůležitější stěny.
Vliesové tapety se lepí "na sraz". Technika lepení „na úzký spoj“, při které se pruhy překrývají, se používá jen u tenkých papírových tapet.
Vzduchové bubliny a přebytečné lepidlo vytlačíme odshora dolů a do stran přítlačným válečkem nebo tapetovací špachtlí. Po vyhlazení tapety se přesah u podlahy odřízne ulamovacím nožem. Pokud vyteče přebytečné lepidlo ze spojů, je třeba jej ihned otřít vlhkým hadříkem.
Zpravidla se pruhy lepí ve stejném směru, jen pokud je označeno šipkami v symbolu, lepí se převráceně. Existují i tapety, které se zpracovávají horizontálně.
Citlivé okraje tapet přitlačujeme malým tlakem válečkem na spoje. 

Vnitřní roh se nejprve přelepí, pak se přesah odřízne ulamovacím nožem podle přítlačné stěrky a následující pruh se nalepí přesně do rohu. I když je vnitřní roh křivý, měl by se následující pruh nalepit svisle. Roh se přelepí o několik centimetrů, tapeta se přitlačí plastovou stěrkou a odstřihne podél této vyznačené linie.
Pokud to vzor dovolí, mohou se papírové tapety na vnějších rozích lepit s přesahem. U těžkých tapet se přesahem nelepí. Profilové lišty jsou ideálním řešením pro frekventované objekty, tapety s citlivým povrchem, nepoddajné tapety.

Lepení bordur

Bordury jsou víc než jen ozdobné zakončení stěny. Mění proporce místnosti, rozčleňují velké plochy stěn, vytvářejí akcent a označují přechody.
Jako ukončení stropu bordura směřuje pohled vzhůru. Jako soklová obruba dělí stěnu, tvoří vodorovnou linii. Při svislém nalepení bordury získává místnost na výšce.
Bordury mohou také zdůrazňovat architektonické detaily a tvořit přechod mezi různými tapetovými vzory. Především jsou však v prostoru prvkem, který vytváří styl.

Bordury bývají v délce 5 nebo 10 metrů. Jejich šířky se pohybují od několika centimetrů až po šíři pruhu tapety (53 cm).

Nejjednodušeji se polepují hladké papírové tapety se savým povrchem. Mohou být bordurou přelepeny. Podkladovou tapetu ani borduru není třeba odřezávat.
Při lepení vliesových tapet se nejdříve označí poloha bordury. Pokud to vzor dovolí, může se horní pruh tapety nalepit i příčně. Položí se na čáru a u stropu ořízne. K okraji pruhu se nalepí bordura na doraz. Nakonec se přiloží tapeta ke spodnímu okraji bordury.

Ukázky výpočtů - Jak zjistíte, kolik rolí tapety potřebujete

Tapeta bez opakování vzoru:

šířka stěny : 53 cm (tj.šíře tapety) = počet pruhů (zaokrouhlete na celé pruhy nahoru)
počet pruhů x výška stěny = počet rolí
příklad: stěna - šířka 212 cm, výška 270 cm
212 : 53 = 4 pruhy
4 x 270 = 1.080 cm = 10,8m = 2 role

Tapeta s opakováním  vzoru (bez posunu vedlejšího pruhu):

šířka stěny : 53 cm (šíře tapety) = počet pruhů (zaokrouhlete na celé pruhy nahoru)
výška stěny : raport (opakování vzoru) = počet opakování vzoru v jednom pruhu (zaokrouhlit na celé číslo nahoru)
počet opakování v jednom pruhu x opakování vzoru = délka jednoho pruhu
délka jednoho pruhu x počet pruhů = počet rolí
příklad: stěna - šířka 212 cm, výška 270 cm, údaj o opakování vzoru: 64/0
212 : 53 = 4 pruhy
270 : 64 = 5 (počet opakování vzoru v jednom pruhu - zaokrouhleno nahoru)
5 x 64 = 320 (délka každého pruhu je 320 cm)
320 x 4 = 1.280 cm = 12,8 m = 2 role
- prostřih každého pruhu je 50 cm

Zde: Nákres opakování vzoru 64/0

Tapeta s opakováním vzoru + s posunem vedlejšího pruhu (zpravidla to bývá polovina opakování vzoru):

šířka stěny : 53 cm (šíře tapety) = počet pruhů (zaokrouhlete na celé pruhy nahoru)
výška : opakování vzoru = počet opakování vzoru v jednom pruhu (vypočítejte obě varianty, jak zaokrouhlené číslo nahoru, tak i dolů)
1.) počet opakování vzoru v jednom pruhu (zaokrouhleno dolů) x opakování vzoru + posun vzoru (číslo za lomítkem) = délka jednoho pruhu
2.) počet opakování vzoru v jednom pruhu (zaokrouhleno nahoru) x opakování vzoru + posun vzoru (číslo za lomítkem) = délka jednoho pruhu
vyberte, kterou z délek pruhu potřebujete na výšku Vaší stěny
délka jednoho pruhu x počet pruhů = počet rolí
příklad: stěna - šířka 212 cm, výška 270 cm, údaj o opakování vzoru 64/32
212 : 53 = 4 pruhy
270 : 64 = 4 nebo 5 (počet opakování vzoru v jednom pruhu)
1.) 4 x 64 + 32 = 288 (délka jednoho pruhu)
2.) 5 x 64 + 32 = 352 (délka jednoho pruhu)
při výšce 270cm stačí délka pruhu 288 cm
288 x 4 = 1.152 cm = 11,52 m = 2 role
- prostřih každého pruhu je 18 cm

Zde: Nákres opakování vzoru 64/32Pokud byste si přece jenom s výpočtem nevěděli rady, neváhejte nás kontaktovat.

2. Lepení fototapet

Příprava podkladu

Podklad pro tapetování musí být čistý, suchý, pevný, nosný a lehce savý.
Staré tapety a nedržící nátěry je třeba odstranit a nerovnosti vyrovnat. Staré tapety lze odstranit pomocí vody nebo odstraňovače tapet a špachtle nebo škrabky na tapety. Moderní vliesové tapety se dají za sucha stáhnout. Staré nenosné nátěry musí být před tapetováním odstraněny.
Nerovnosti stěn vyrovnáme a vyhladíme stěrkami a tmely. Jen objemné strukturální nebo textilní tapety mohou schovat malé nerovnosti. Čím je stěna hladší, tím lepší bude výsledek. 
Především nové stěny doporučujeme zpenetrovat. Penetrace zpevní podklad a sjednotí jeho nasákavost.

Příprava lepidla

Na papírové fototapety doporučujeme lepidlo Metylan Normal, na vliesové fototapety Metylan Direct, nebo Tekuté lepidlo na tapety Metylan.  Pokud je u dané fototapety uvedeno, lepidlo je již obsaženo v balení s fototapetou. Nařeďte jej podle přiloženého návodu výrobce.

Příprava před nanesením

Motivy fototapet jsou vždy vybrány tak, aby se fototapety daly ze všech stran oříznout, aniž by se ztratil výsledný efekt.
Rozložte fototapetu na čistou a suchou podlahu před připravenou stěnu a pečlivě zkontrolujte:
a) zda vzor na jednotlivých dílech fototapety k sobě správně navazuje,
b) zda je povrch a kvalita tisku fototapety v pořádku.
Protože mnoho stěn není přesně pravoúhlých, doporučujeme lepid od středu stěny. K tomu potřebujete vodorovnou a svislou pomocnou čáru, které se nakreslí tužkou pomocí vodováhy a olovnice na střed stěny.

Nanášení

Archy papírových fototapet se pečlivě rovnoměrnými tahy natřou lepidlem. Obzvlášť je třeba dbát na okraje. Nechte lepidlo působit na všech arších 3 minuty a natřené papírové díly neskládejte na sebe. S tapetou pracujte velmi opatrně. Na stěnu doporučujeme natírat lepidlo štětkou nebo válečkem postupně, pouze pod jeden pruh, aby na stěně nenaschlo.
Vliesové fototapety se nemusí nechávat provlhnout, lepidlo se nanáší válečkem  nebo štětkou pouze na zeď. Na stěnu doporučujeme natírat lepidlo postupně, pouze pod jeden pruh, aby na stěně nenaschlo. Vliesové tapety jsou pevnější, odolnější a dostatečně pevné. Pokud se Vám nepodaří umístit tapetu hned napoprvé, můžete ji ještě o pár milimetrů poposunout nebo ji odlepit a přiložit znovu. Odstraňování vliesových tapet je také velmi jednoduché. Při použití doporučeného lepidla je lze beze zbytku stáhnout ze stěny vč. lepidla. Vliesové tapety jsou vyrobeny z buničiny a textilních vláken, a proto jsou maximálně rozměrově stabilní. Materiál se vyznačuje vysokou propustností vzduchu a vodní páry. Vliesové tapety jsou schopny zakrýt vlasové trhliny a jsou většinou obtížně zápalné. Bílý okraj v horní části vícedílné vliesové fototapety je zde ponechán z důvodu číslování jednotlivých pásů pro lepení. Tento bílý okraj je nutno po úplném zaschnutí fototapety následně ořezat – cca po 24 hod.

Přiložte první arch na pomocnou čáru, vyhlaďte ho shora dolů a vzduch vytlačte od středu do stran tapetovacím kartáčem (papírové fototapety) nebo válečkem (vliesové fototapety). Další archy papírových fototapet nechte vždy 2-3 mm přesahovat, vliesové fototapety se lepí na sraz - bez překrytí. Dbejte vždy na čistotu používaného nářadí, aby se povrch fototapety neušpinil.

Schnutí

Schnutí by mělo probíhat pomalu, aby se zabránilo rozevírání spojů a vzniku prasklin na tapetě. Pracujte proto při pokojové teplotě cca 18-20 °C, zabraňte průvanu (nechte zavřená okna, v zimě umírněně topte). Po uschnutí ořízněte přesahující okraje ulamovacím nožem.

Konečná úprava

Nalepenou fototapetu (papírovou i vliesovou) doporučujeme přetřít ochranným nátěrem na tapety.

Reklamace

Snažíme se cílenou kontrolou kvality posílat jen nezávadné zboží. Malé barevné rozdíly jsou technicky podmíněné. Motiv před lepením rozložte a zkontrolujte rozdíly barev. Pokud by přesto existoval důvod k reklamaci, prosíme vznést ji před lepením, protože nemůžeme ručit za náklady na lepení.
Reklamace vliesové fototapety může být uznána pouze v případě, že jsou všechny díly suché a bez lepidla! Reklamaci nelze uplatnit na již nalepenou fototapetu. Případné tiskové odchylky, které nejsou viditelné ze vzdálenosti 2 metrů, nejsou důvodem k reklamaci.

3. Lepení samolepek

Aplikace samolepek je velmi jednoduchá a rychlá. Vyberte vhodné místo pro samolepicí dekoraci, zeď by měla být suchá, rovná, hladká a čistá. Vyzkoušejte umístění samolepky, poté sejměte dekoraci z podkladu a nalepujte odshora dolů. U větších dekorací doporučujeme snímat podkladový papír postupně. Samolepku lze opatrně odlepit a nalepit znovu. Vzduchové bubliny odstraňte směrem od středu, samolepku uhlaďte jemným hadříkem.

4. Lepení samolepicích a statických folií

Samolepicí fólie je připravena k okamžité aplikaci. Lze ji nalepit na všechny hladké, suché, nosné a bezprašné povrchy. K měření a stříhání folie můžete použít měřící čtverce na jejím okraji.
Pokud budete pokrývat větší plochy, stáhněte nejdříve asi 10 cm podkladového papíru a folii přiložte na určené místo.  Odlepujte podkladový papír jednou rukou a druhou rukou uhlazujte folii vždy od středu k okrajům. K tomu použijte měkký hadřík nebo špachtli na tapety.
Jestliže je folie pokřivená, opatrně ji stáhněte zpět bez napínání a znovu ji přilepte. Přelepování folie může být prováděno pouze během aplikace, protože po několika hodinách je již folie pevně přilepena.
Když pokrýváte větší plochu několika pásy, počítejte asi s 10mm na překrytí. Na okrajích nechte folii přesahovat asi 5mm a odřízněte ji, až když je lepení ukončeno.
Při lepení folie na hrany nábytku, či dveří, doporučujeme folii lehce přitlačit k hraně s použitím elektrické žehličky (bez napařování a při nejnižší teplotě). Záhyby a vzduchové bubliny mohou být odstraněny lehkým vytlačením ve směru od středu k okrajům. Vzniklé bubliny propíchněte jehlou a vytlačte vzduch ven.
Příprava pro aplikaci statické folie je shodná jako postup pro folii samolepicí. U statické folie je ovšem nutné povrch navlhčit vodou pomocí rozprašovače. Folii poté dokonale vyhlaďte a vytlačte přebytečnou vodu.
Folie lze čistit mýdlovou vodou. Sejmutí starých folií bez zbytku se docílí jejich mírným zahřátím.

5. Lepení samolepicích fototapet  na dveře, na lednice, k lince

Podklad musí být rovný, hladký, nesavý, zbavený veškerých nečistot a mastnoty. Na tento podklad nastříkejte rozprašovačem vodu smíchanou s trochou saponátu. Velmi vám to ulehčí následnou práci se samolepicí fototapetou. V případě, že fototapetu nenalepíte správně, máte možnost fólii opatrně odtáhnout a znovu nalepit. Před nalepením fototapety pečlivě zkontrolujte, zda je povrch a kvalita tisku v pořádku. Stáhněte cca 10 cm zadního krycího papíru v celé šíři a fototapetu přilepte na připravený podklad. Stěrkou odstraňte směrem od středu ke krajům vzduchové bubliny a vodu. Následně zase stáhněte cca 20 – 30 cm zadního krycího papíru a opět pomocí tapetovací stěrky vytlačte od středu ke krajům vzduch a vodu. Takto pokračujte až do úplného nalepení samolepicí fototapety. Poté pečlivě zkontrolujte povrch a stěrkou vytlačte případné bubliny vody a vzduchu. Vezměte ulamovací nůž a přebývající okraje odřízněte. Takto nalepená fólie do 24 h přilne k povrchu a poté už s ní nebude možné pohybovat. Případné vzduchové bubliny odstraňte propíchnutím špendlíkem a vytlačením vzduchu.
Povrch můžete opatrně čistit vodou, případně slabým roztokem vody a saponátu. Fototapetu s laminovou ochranou lze čistit pomocí kartáčku. Nikdy nepoužívejte ředidlo! Došlo by k nevratnému poškození potisku.
Reklamace samolepicí fototapety nelze uplatnit na již nalepenou fototapetu.