Obchodní podmínky

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu www.tapety-samolepky.cz

Mgr. Zuzana Pelinková
Sv. Čecha 128
565 01 Choceň

IČO: 76489949
DIČ: CZ7657213685
Výpis z živnostenského rejstříku vydán odborem Obecního živnostenského úřadu MěÚ Vysoké Mýto pod č.j.: 1944/2010/OŽÚ/Tom/3.
Podle ustanovení §94 odst.15 zákona č.235/2004 Sb. registrovaný plátce daně z přidané hodnoty. DIČ: CZ7657213685 

Kamenná prodejna - osobní odběr zboží, adresa pro vrácení zboží

Váš barevný domov
Pražská 533
566 01 Vysoké Mýto

 

Úvodní ustanovení:

Tyto obchodní podmínky (dále jen „ obchodní podmínky “) fyzické osoby Mgr.Zuzana Pelinková, Sv. Čecha 128, 565 01 Choceň, IČO: 76489949, DIČ: CZ7657213685 (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce www.tapety-samolepky.cz
 

Uzavření kupní smlouvy:

Nabídka zboží v internetovém obchodě www.tapety-samolepky.cz je prezentací nabízeného sortimentu zboží. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je řádně vyplněná objednávka kupujícího. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o:
1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku)
2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, informace o nákladech spojených s dodáním zboží
3. fakturační a dodací adresu kupujícího. Kupující je povinen uvádět správně a pravdivě všechny požadované údaje. 
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 

Základní informace o zboží:

Název, hlavní charakteristika, doba dodání a cena zboží včetně DPH je uvedena u jednotlivých výrobků. Všechny ceny produktů jsou uvedeny s daní z přidané hodnoty a jsou platné v době uskutečnění objednávky. Skladové zboží je odesíláno již v den objednání (do 11.00 hod.), zboží na objednávku ihned po jeho obdržení od výrobce.
 

Dopravné a platba za zboží:

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.
Výše dopravného závisí na zvolené platbě a způsobu dodání:

GLS:
- při platbě převodem na účet: 149,-Kč
- při platbě dobírkou při převzetí zásilky: 149,-Kč + dobírka 49,- Kč

PPL:
- při platbě převodem na účet: 90,-Kč
- při platbě dobírkou při převzetí zásilky: 90,-Kč + dobírka 30,- Kč

Zásilkovna:
- při platbě převodem na účet: 80,-Kč
- při platbě dobírkou při převzetí zásilky: 80,-Kč + dobírka 30,- Kč
Upozornění:
Při zvolení přepravy formou Zásilkovna.cz se takto dají přepravovat pouze menší zásilky - do 5kg a max délky 70cm. Pokud si nejste jisti, zda lze pro Vaši objednávku využít Zásilkovnu.cz, kontaktujte nás prosím telefonicky či na e-mail uvedený na stránce kontakty.

Dodání na Slovensko:
- balík GLS - platba převodem na účet: 240,- Kč + bankovní poplatky

V případě platby bankovním převodem je zboží odesíláno až po připsání částky na účet č. 670100-2207290913/6210. IBAN: CZ53 6210 6701 0022 0729 0913. BIC: BREXCZPP. Veškeré bankovní poplatky hradí kupující.

Osobní odběr:
-
objednané zboží si kupující může vyzvednout v kamenné prodejně Váš barevný domov ve Vysokém Mýtě, Pražská 533

Dopravné po ČR  zdarma při objednávce nad 2.500,-Kč.


Převzetí zboží: 

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Kupující přebírá od přepravní služby či pošty jen zásilky bez viditelného poškození. Podepsáním převzetí zboží kupující stvrzuje převzetí zboží v nepoškozeném stavu. V případě shledání porušení obalu je kupující povinen sepsat s dopravcem reklamační protokol.  


Zrušení objednávky ze strany zákazníka:

Kupující má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno přepravní službou. Odstoupení od smlouvy není možné při osobním převzetí v místě prodávajícího. Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího. Jedná se zejména o barvy a omítky tónované na přání zákazníka, zboží uvedené v sekci "Dekorace na zakázku" a stříhané samolepicí fólie.
Rozhodne-li se kupující pro odstoupení od kupní smlouvy v této lhůtě, odešle prodávajícímu dopis s textem : „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy číslo … ze dne … a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:….“ Datum, podpis.
Kupující doručí  zboží s průvodním dopisem výhradně na adresu kamenné prodejny prodávajícího Váš barevný domov, Pražská 533, 566 01 Vysoké Mýto.  Vrácení na jinou adresu není možné. Náklady na dopravu vráceného zboží hradí kupující. 

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do tří (3) dnů od obdržení vráceného zboží. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
V případě, že se nepodaří Váš spor vyřešit s prodávajícím přímo,máte možnost kromě podání žáloby k příslušnému soudu využít také proces pro mimosoudní řešení sporů v rámci ČOI (tzv.ADR). Informace naleznete na int.stránkách adr.coi.cz

Zrušení objednávky ze strany provozovatele obchodu:

Prodávající není povinnen uzavřít smlouvu z těchto důvodů:
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává
- zboží je dlouhodobě nedostupné
- cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena.
V tomto případě Vás budeme informovat telefonicky nebo emailem a domluvíme se s Vámi na dalším postupu.

Ochrana osobních údajů:

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a případně další adresa, například dodací, uvedená kupujícím v jeho objednávce. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Kupující souhlasí s tím, že tyto údaje mohou být použity za účelem odeslání zboží a komunikace se zákazníky. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím předávány třetím osobám.
Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
 

Práva z vadného plnění:

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
1. prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží, či služby mají vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
2. prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
3. prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží nebo služba odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
4. prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
5. prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží vyhovuje požadavkům platných právních předpisů.

Délka záruční doby je dle zákona 2 roky.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

V případě oprávněné reklamace má kupující :
    - právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, jde-li o vadu odstranitelnou
    - právo na výměnu vadného zboží (není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné), nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží
    - právo na výměnu vadného zboží, nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu a bránící řádnému užívání zboží
    - právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci.


Postup uplatnění reklamace:

Veškeré zboží je nutné prohlédnout a zkontrolovat před jeho aplikací. Reklamaci je nutné uplatnit před lepením, protože prodávající nemůže ručit za náklady na lepení a nenese odpovědnost za následné škody. Reklamace se nevztahuje na poškození způsobená uživatelem.
Pokud zjistíte, že dodané zboží má závadu nebo je poškozené, informujte nás telefonicky nebo emailem. Zboží včetně daňového dokladu a popisu vady doručte k reklamaci. Dopravu reklamovaného zboží hradí kupující. Reklamace je třeba zasílat doporučeně v pevném originálním obalu, aby nedošlo k poškození během přepravy. Vaši reklamaci budeme uplatňovat u výrobce a budeme se ji snažit vyřídit co nejrychleji. Reklamované opravené nebo vyměněné zboží zašleme zpět na naše náklady.
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese: Váš barevný domov, Pražská 533, 566 01 Vysoké Mýto.